Ενημέρωση για διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος για τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Νομικής


Ενημέρωση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΜΟΔΙΠ_Φοιτητές