ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


947Χ46ΨΖΥ1-2ΩΧ (Τομέας Διεθνών Σπουδών)

6ΕΔΟ46ΨΖΥ1-ΟΔΨ (Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών)

6ΖΒ246ΨΖΥ1-ΘΞΖ (Τομέας Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου)

ΨΝΕΒ46ΨΖΥ1-Ν6Γ (Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου)