Υποτροφίες της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας


Ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας.
Ειδικότερα, προσφέρονται 27 υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες που αφορούν σπουδές σε διάφορα ιδρύματα.
Οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις των υποτροφιών, ο κατάλογος των ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, οι αιτήσεις καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται
στον ακόλουθο ιστότοπο:

https://studyinsaudi.moe.gov.sa/

Σαουδική Αραβία- Συνημμενο