ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ Ε.Ε.” (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET) – ΙΟΥΝΙΟΣ 2023


ΥΛΗ – ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ Ε.Ε.