ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ”- ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΤΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ -ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ