ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ” Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2023


ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΔΕΕ ΙΙ – ΙΟΥΝ.2023