Τροποποίηση προγράμματος εξετάσεων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023


Τροποποίηση του προγράμματος των εξετάσεων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2023, μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΕΙΣΑΚΤ. 2015-2016)-τροποποίηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΕΙΣΑΚΤ. 2009-2010 έως 2014-2015)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (Εισακτέοι έως και το ακαδ.έτος 2008-2009)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΔΟΑΤΑΠ)