ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2023