Ανακοίνωση για την εκτύπωση των πιστοποιητικών από τις ορκωμοσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαΐου 2023


Ανακοίνωση για πιστοποιητικά ορκωμοσίας