ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2023


ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2023