ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι” & “ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ” – ΙΟΥΝΙΟΣ 2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔ.Δ.Δ.Ι – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔ.Δ.Δ.ΙΙ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ