Υποτροφίες του κρατικού Πανεπιστημίου Ερεβάν της Αρμενίας, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024


Ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών τις οποίες χορηγεί το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ερεβάν (Yerevan State University) σε ξένους φοιτητές, αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι υποτροφίες καλύπτουν είτε ολόκληρο, είτε μέρος (έως το 60%) του κόστους των διδάκτρων καθώς και τη διαμονή στις εστίες του  Πανεπιστημίου.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foreignstudent@ysu.am το χρονικό διάστημα 20 Ιουνίου έως 15 Αυγούστου.

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες πέραν αυτών που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΜΕΝΙΑ