Προκηρύξεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων Τμήματος Νομικής ακαδημαϊκού έτους 2023-2024


Ψ9ΙΠ46ΨΖΥ1-ΥΚΑ

9ΡΘΜ46ΨΖΥ1-ΦΛΙ

ΨΓΨ646ΨΖΥ1-Π91

6ΧΟΜ46ΨΖΥ1-0Θ2

6ΔΚΓ46ΨΖΥ1-ΨΕ1

ΨΨΣ846ΨΖΥ1-ΦΝ8

6ΘΗΥ46ΨΖΥ1-ΡΩ8

ΨΕΥ446ΨΖΥ1-Θ00

Για περισσότερες πληροφορίες: https://law.duth.gr/postgraduate/προγράμματα-μεταπτυχιακών-σπουδών-α/