Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης/επισκευής μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος