Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας για τις ανάγκες του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.


Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος