Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Al-Azhar της ΑΙΓΥΠΤΟΥ


Ανακοινώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Al-Azhar χορηγεί δύο (2) ετήσιες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Ελλάδα έως τις 25 Αυγούστου 2023. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά την άφιξή τους στο Κάιρο.

Περαιτέρω πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ