Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητ(ρι)ών στο ΔΠΜΣ Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη


Νέα καταληκτική ημερομηνία Κυριακή 03/09/2023.

Ιστοσελίδα: https://addictions.law.auth.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/

6ΨΛΑ46Ψ8ΧΒ-0Γ6_Προκήρυξη ΔΠΜΣ_Φαρμακευτικο Δίκαιο_23-24 (1)