ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024


Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για Εισαγωγή στο ΔΠΜΣ