Ανακοίνωση για την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Ανακοινώνεται ότι το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο τρέχοντος έτους του Δ.Π.Θ., αρχίζει την Δευτέρα 2.10.2023. Συνεπώς οι παραδόσεις των μαθημάτων θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερες δε ανακοινώσεις θα αναρτηθούν από τους διδάσκοντες για την έναρξη κάθε μαθήματος.

                                                          Από τη Γραμματεία