Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2023-2024


Η περίοδος εγγραφής των επιτυχόντων στο ΥΠΑΙΘΑ (1ο στάδιο) ολοκληρώθηκε την 20/9/2023. Η Δ. Μηχανοργάνωσης του Δ.Π.Θ. βρίσκεται σε αναμονή της αποστολής των στοιχείων των εγεγραμμένων από το ΥΠΑΙΘΑ. Με την παραλαβή των στοιχείων και την επεξεργασία τους θα ξεκινήσει το 2ο στάδιο εγγραφής στο ΔΠΘ, για το οποίο θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση. 

https://welcome.duth.gr/