ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (λόγω των πρόσφατων πλημμυρών)


Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης που είχε εκδοθεί από το Τμήμα Νομικής και των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από φοιτητές προερχόμενους από τις πληγείσες από τις πρόσφατες πλημμύρες περιοχές, ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων συμπληρωματικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ _ΔΟΑΤΑΠ