Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2023-2024


Η περίοδος εγγραφής των επιτυχόντων στο ΥΠΑΙΘΑ (1ο στάδιο) ολοκληρώθηκε την 20/9/2023. Η Δ. Μηχανοργάνωσης του Δ.Π.Θ. βρίσκεται σε αναμονή της αποστολής των στοιχείων των εγεγραμμένων από το ΥΠΑΙΘΑ. Με την παραλαβή των στοιχείων και την επεξεργασία τους θα ξεκινήσει το 2ο στάδιο εγγραφής στο ΔΠΘ, για το οποίο θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση. 

Ο αναλυτικός, επικαιροποιημένος (Σεπτ. 2023), οδηγός εγγραφών 2023 θα αναρτηθεί το συντομότερο, με την έναρξη του 2ου σταδίου της εγγραφής σας στο ΔΠΘ.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να επισυναφθούν, ηλεκτρονικά, είναι:

  • Αποδεικτικό ή βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου – σαρωμένη φωτοτυπία)
  • Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που κατατέθηκε στο Υπουργείο (ανυπόγραφο αρχείο .pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου)
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη φωτογραφία, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή σε ουδέτερο φόντο (το πρόσωπο να καλύπτει όλη την επιφάνεια της φωτογραφίας)

https://welcome.duth.gr/