ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


ΕΝΑΡΞΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ