ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”


Έναρξη Ρωμαϊκού Δικαίου (2023-24)