ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ”


Έναρξη Ιστορίας του Δικαίου (2023-24)