Ανακοίνωση για τα πιστοποιητικά εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών


Κομοτηνή 5/10/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών (1ου και 2ου σταδίου), τα πιστοποιητικά εγγραφής, για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές και τα πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση για τους άρρενες, θα αρχίσουν να αποστέλλονται σταδιακά από σήμερα, στα ακαδημαϊκά τους emails.

Τα πιστοποιητικά εγγραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση.

Σημειώνεται ότι σε όλους τους φοιτητές παρέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της https://ermis.duth.gr

 

                                                             Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής