ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ – TELDERS INTERNATIONAL MOOT COURT COMPETITION 2024 – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


TELDERS-2024- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΟΜΑΔΑΣ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ