2η Παράταση της διαδικασίας ολοκλήρωσης εγγραφών (2ο στάδιο) πρωτοετών στο Δ.Π.Θ.


2η Παράταση της διαδικασίας ολοκλήρωσης εγγραφών (2ο στάδιο) πρωτοετών στο Δ.Π.Θ. έως και Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 (ώρα 23:59).

Η διαδικασία επικαιροποίησης των προσωπικών σας στοιχείων και η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις Γραμματείες των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας (2ο στάδιο) θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας: https://register.duth.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και τον επικαιροποιημένο οδηγό εγγραφής (Σεπτ 2023) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://welcome.duth.gr/, το περιεχόμενο της οποίας ανανεώνεται συνεχώς.

Επισημαίνεται ότι η παραλαβή του SMS με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού αποτελεί αποδεικτικό ολοκλήρωσης του 2ου σταδίου της εγγραφής.