ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024


Ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών, του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της Σλοβακίας σχετικά με υποτροφίες που αφορούν φοιτητές, διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και καλλιτεχνικούς δημιουργούς.

Πληροφορίες (στην αγγλική, σλοβακική, γαλλική, ισπανική και ρωσική γλώσσα) και αιτήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.scholarships.sk/ καθώς και στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Για επιπρόσθετες διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
α) nsp-foreign2@saia.sk ( Μ.Silvia Lipovska για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες), και
β) nsp-foreign@saia.sk (Μ. Odrej Aradsky για καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και για καλλιτεχνικούς δημιουργούς)

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2023.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ