ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ” – ΤΜΗΜΑ Ν-Ω (ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠ. 2023)


ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΓΕΝ. ΑΡΧΕΣ Ν-Ω