Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας Erasmus+ στο ΔΠΘ


Blended Intensive Programmes BIP_Πρόσκληση υποβολής προτάσεων