Έναρξη δηλώσεων – διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024


Δήλωση-Διανομή Διδακτικών Συγγραμμάτων χειμερινών εξαμήνων 2023-2024

Προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτη ταυτοποίηση μεταξύ των δηλώσεων μαθημάτων και των δηλώσεων συγγραμμάτων, πλέον στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νομικής, που είναι αναρτημένο στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «Εύδοξος», τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, τα σύνθετα μαθήματα :

  1. Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου, α΄ εξαμήνου
  2. Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ, γ΄ εξαμήνου
  3. Ποινικό Δίκαιο ΙΙ, δ΄ εξαμήνου
  4. Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ, ε΄ εξαμήνου
  5. Ατομική και Συλλογική Εκτέλεση, ζ΄ εξαμήνου

εμφανίζονται  και αναλυμένα στα επί μέρους τμήματά τους :

1. α. Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο

β. Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο

γ. Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο

2. α. Αθέμιτος Ανταγωνισμός

β. Ελεύθερος Ανταγωνισμός

3. α. Ποινικό Δίκαιο ΙΙ – Έγκλημα

β. Ποινικό Δίκαιο ΙΙ – Ποινή

4. α. Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ – Εγκλήματα κατά της ζωής

β. Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ – Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

γ. Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ – Εγκλήματα κατά της περιουσίας

5. α. Ατομική Εκτέλεση

β. Συλλογική Εκτέλεση

Επισημαίνεται ότι για να γίνει αποδεκτή η δήλωση συγγραμμάτων θα πρέπει να επιλέγεται σύγγραμμα από το τμήμα του σύνθετου μαθήματος, όπως αυτό έχει επιλεγεί και στη δήλωση μαθημάτων στο σύστημα της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής.

Ο αριθμός των συγγραμμάτων που κάθε φοιτητής δικαιούται να παραλάβει παραμένει ο ίδιος, δηλαδή τόσα συγγράμματα όσα και τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Κάθε σύνθετο μάθημα θεωρείται ως ένα μάθημα.

Από τη Γραμματεία