Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


Συννο_Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘΑ_09-11-23 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών 2023-2024