ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 θα διενεργηθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226), δημόσια  κλήρωση για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών:

  1. Παραλαβής των πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών και εκτελέσεως μικροεργασιών για τις ανάγκες της Νομικής Σχολής.
  2. Παραλαβής Διδακτικών Βιβλίων και Σημειώσεων που διανέμονται στους φοιτητές για τις ανάγκες της Νομικής Σχολής.
  3. Παραλαβής βιβλίων, περιοδικών και εκτελέσεως βιβλιοδεσιών για τις ανάγκες της ενιαίας βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
  4. Καταστροφής εγγράφων, γραπτών, έντυπου και λοιπού υλικού για τις ανάγκες της Νομικής Σχολής.