Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στέγασης των φοιτητών/τριων του ΔΠΘ


https://duth.gr/Ανακοίνωση-για-την-υποβολή-αιτήσεων-στέγασης-των-φοιτητώντριων-του-ΔΠΘ