ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΙ” – Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΕ ΙΙ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ