Ανακοίνωση για τους δικαιούχους μετεγγραφής στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Κομοτηνή 5.12.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που είναι δικαιούχοι μετεγγραφής στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα Νομικής Δ.Π.Θ. θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματός μας (secr@law.duth.gr) ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«….. δηλώνω ότι: α) επιθυμώ τη διαγραφή μου από το Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ., λόγω μετεγγραφής μου στη Τμήμα Νομικής του Ε.Κ.Π.Α., β) παρακαλώ να αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας δήλωσής μου στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής του Ε.Κ.Π.Α. και γ) κατέχω ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ως φοιτητής του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ., του οποίου σας αποστέλλω συνημμένα «κομμένη» φωτογραφία ή δεν έχει εκδοθεί στο όνομά μου  ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ως φοιτητή του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.»

Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση  με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και με το ίδιο περιεχόμενο, στην ίδια ηλεκτρονική  διεύθυνση. Στην προκειμένη περίπτωση οφείλουν να αποστείλουν στη συνέχεια την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση και την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ταχυδρομικώς ή με εταιρία ταχυμεταφοράς στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ., στη Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.

Πανεπιστημιούπολη

69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Επισημαίνεται ότι οι αριθμοί πρωτοκόλλου των δηλώσεων θα σταλούν από τη Γραμματεία του Τμήματός μας απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τη Γραμματεία