Ημερίδα ενημέρωσης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο ΔΠΘ για τις υποτροφίες ΙΚΥ και τον Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης/Erasmus+


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Program_Infoday_ΗΕ_19.12.23.Κομοτηνή