Ανακοίνωση για τους δικαιούχους μετεγγραφής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Κομοτηνή 19.12.2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που είναι δικαιούχοι μετεγγραφής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα Νομικής Δ.Π.Θ. θα πρέπει να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματός μας (secr@law.duth.gr) ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«….. δηλώνω ότι: α) επιθυμώ τη διαγραφή μου από το Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ., λόγω μετεγγραφής μου στη Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ., β) παρακαλώ να αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας δήλωσής μου στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. και γ) κατέχω ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ως φοιτητής του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ., του οποίου σας αποστέλλω συνημμένα «κομμένη» φωτογραφία ή δεν έχει εκδοθεί στο όνομά μου  ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ως φοιτητή του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.»

Σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση  με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και με το ίδιο περιεχόμενο, στην ίδια ηλεκτρονική  διεύθυνση. Στην προκειμένη περίπτωση οφείλουν να αποστείλουν στη συνέχεια την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση και την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ταχυδρομικώς ή με εταιρία ταχυμεταφοράς στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ., στη Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ.

Πανεπιστημιούπολη

69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Επισημαίνεται ότι, οι αριθμοί πρωτοκόλλου των δηλώσεων θα σταλούν από τη Γραμματεία του Τμήματός μας απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια οι δικαιούχοι μπορούν να αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση που οφείλουν στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. αφήνοντας κενό το σημείο που ζητείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της δηλώσεώς τους.

Από τη Γραμματεία