Τροποποίηση του προγράμματος εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023-2024


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΕΙΣΑΚΤ. 2015-2016)_1 (9)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΕΙΣΑΚΤ. 2009-2010) (1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΕΙΣΑΚΤ. ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2008-2009) (3)