Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 (τροποποίηση)


 

ΒΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΕΙΑΣΚΤ. ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2008-2009-Τροποποίηση 10.1.2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΕΙΣΑΚΤ. 2009-2010)-Τροποποίηση 10.1.2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΕΙΣΑΚΤ. 2015-2016)-Τροποποίηση 10.1.2024