1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για τον Οπτικοακουστικό-Κινηματογραφικό Γραμματισμό.


2η ΑΝΑΚΟΙΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΠΤΙΚ και ΚΙΝΗΜ ΓΡΑΜ