Ανακοίνωση για τις εξετάσεις (Δευτέρας 5.2.2024)


 

                                                                             Ανακοίνωση

      Οι εξετάσεις της Δευτέρας, 5ης Φεβρουαρίου 2024, θα διεξαχθούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα.

                                                                                                                        Κομοτηνή 04.02.2024

                                                                                                                 Ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής

                                                                                                             Καθηγητής Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης