ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΟΑΤΑΠ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν άδεια συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024 και  επιθυμούν να εξεταστούν εξ αποστάσεως στα υπόλοιπα μαθήματα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου για αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, οφείλουν να αποστείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη συνημμένη αίτηση – δήλωση, πριν την ημερομηνία εξέτασης των μαθημάτων, στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής στη διεύθυνση secr@law.duth.gr

Αίτηση – δήλωση φοιτητή_2.2024