ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση υποτροφιών από το Κληροδότημα Πέτρου Αγγελετόπουλου


Προκήρυξη για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό: Μία (1) υποτροφία στον κλάδο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και μία (1) υποτροφία στον κλάδο της Ιστορίας του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Πέτρου Αγγελετόπουλου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 13 Μαΐου 2024.

Προκήρυξη-Κληρ. Πέτρου Αγγελετόπουλου