ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – Προκήρυξη χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου – Κληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου


Προκήρυξη για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου.

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση πάντοτε των καταγομένων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο, Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 13η  Μαΐου 2024.

Προκήρυξη-Αμίλκα Αλιβιζάτου