ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”-Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΜΗΜΑ Α-Μ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- Δ’΄ΕΞΑΜΗΝΟ