ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”= Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι(ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ)