ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-6.3.2024