ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ”- ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΔΙΚΑΙΟ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ